Materialet på denna sidan lyder under Copyright & Upphovsrättslagar
Fredriksbergs Have
Fotograf  Jan Erik Nordberg